aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE

Olsztyn
ul. Adama Mickiewicza 6


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202118897
rok 20229098
rok 2023106100
rok 202485100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202118710072
rok 2022909864
rok 202310610069
rok 20248510069

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217755
rok 20223959
rok 20233850
rok 20243359

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211879775
rok 20229010075
rok 202310610081
rok 20248510078

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216740
rok 20223837
rok 20235448
rok 20244040

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202118010095
rok 20228310093
rok 202310310094
rok 20248310095

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202116684
rok 20227981
rok 20237979
rok 20248381

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232466
rok 2024

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215540
rok 20223354
rok 20232452
rok 20243145

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214235
rok 20222144
rok 20231838
rok 20241322

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20231
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211734
rok 20224
rok 20231431
rok 20241341

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216850
rok 20222566
rok 20231463
rok 20241365

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213651
rok 20221563
rok 20232346
rok 20242652

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221
rok 20231040
rok 20244

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212439
rok 20221036
rok 2023859
rok 20244

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022
rok 20232
rok 2024

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 20222100
rok 20232
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 20232
rok 20241

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20223100
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język włoski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20222100
rok 20231
rok 2024

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

język włoski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności