aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W OSTRÓDZIE

Ostróda
ul. św. Dominika Savio 1


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212796
rok 20224497
rok 20233697
rok 202430100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021279660
rok 20224410065
rok 20233610072
rok 20243010073

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221062
rok 2023953
rok 2024771

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212710069
rok 2022449776
rok 2023369771
rok 20243010085

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211228
rok 20221838
rok 20231259
rok 20241440

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212610091
rok 20224010088
rok 20233510089
rok 20242810094

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212375
rok 20223174
rok 20232171
rok 20242780

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221261
rok 2023946
rok 20244

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022947
rok 2023636
rok 20243

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022556
rok 20231058
rok 2024555

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221759
rok 20233
rok 20241078

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022656
rok 20233
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20223
rok 2023551
rok 2024768

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022945
rok 2023554
rok 20244

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20223100
rok 2023
rok 20242

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności