aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE

Iława
ul. Henryka Sienkiewicza 1


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202118091
rok 202218890
rok 202318997
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211809869
rok 20221889962
rok 202319110067

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213859
rok 20225454
rok 20233955

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211809368
rok 20221889166
rok 20231909773

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215248
rok 20225639
rok 20236349

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211759983
rok 20221869886
rok 202318910085

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111470
rok 202215669
rok 202314971

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214426
rok 20224244
rok 20235243

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212722
rok 20222334
rok 20232730

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212841
rok 20221941
rok 20232133

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213237
rok 20222949
rok 20234553

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211745
rok 20222224
rok 20232243

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023838

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20233

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212325
rok 20221735
rok 20232742

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 2023

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20222100
rok 20231

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 20231

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności