aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wrocław
ul. Wagonowa 12


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20217544
rok 20228461
rok 20238253
rok 20246440
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021759647
rok 2022849455
rok 2023848751
rok 2024648751

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213454
rok 20225745
rok 20233112
rok 20242815

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021754633
rok 2022846638
rok 2023835634
rok 2024644032

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022103
rok 202378
rok 2024512

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021729779
rok 2022839672
rok 2023829168
rok 2024599170

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215259
rok 20227052
rok 20235845
rok 20244253

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 2023716
rok 2024719

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20231
rok 20241

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 20231
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022626
rok 2023725
rok 2024818

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022820
rok 20232
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221124
rok 20231323
rok 20241022

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20224
rok 20231219
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 20221
rok 20231
rok 20242

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 20232
rok 20241

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20243

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 2023691
rok 2024696

Źródło: CKE
Polityka Prywatności