aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

PUBLICZNE TECHNIKUM NR 6 W OPOLU

Opole
ul. Niemodlińska 40


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212180
rok 20225278
rok 20235084
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021219048
rok 20225310046
rok 2023519853

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022559
rok 2023553

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021218544
rok 2022538848
rok 2023519254

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 2023610

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021169361
rok 2022438860
rok 2023419070

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221454
rok 20232550

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20222229
rok 2023641

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 20231412

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 202298749
rok 2023109061

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20221
rok 20233

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności