aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM TEB EDUKACJA W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych
ul. Juliusza Słowackiego 7


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20211921
rok 20222128
rok 20232512
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021197842
rok 2022217133
rok 2023319650

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 2023731

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021192626
rok 2022212828
rok 2023302022

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 202265
rok 202353

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021199472
rok 2022207057
rok 20233010067

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221443
rok 20232046

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20234

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023525

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023513

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 202358

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20232

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20232

Źródło: CKE
Polityka Prywatności