aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LICEUM FILMOWE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PRZY WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ

Warszawa
ul. gen. Józefa Zajączka 7


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215585
rok 20226177
rok 20235893
rok 20245286
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021559864
rok 20226110063
rok 20235810071
rok 20245210074

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213152
rok 20224465
rok 20233756
rok 20243160

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021558749
rok 2022617743
rok 2023589357
rok 2024528660

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 20242

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215110091
rok 2022609892
rok 20235810092
rok 20245210095

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214871
rok 20223671
rok 20233766
rok 20243471

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221982
rok 20232072
rok 20241782

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 2024

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022735
rok 20232
rok 20244

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023944
rok 20244

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022631
rok 20231343
rok 20244

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20221419
rok 2023749
rok 20241025

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20233
rok 20241

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 20241

język francuski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 20243

język hiszpański poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 2024512

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności