aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

CXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KILIŃSKIEGO

Warszawa
ul. Alojzego Felińskiego 13


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215763
rok 20225976
rok 20238165
rok 20248169
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021579251
rok 2022599654
rok 2023819559
rok 20248210067

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211634
rok 20222046
rok 20232638
rok 20242345

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021577043
rok 2022598449
rok 2023816939
rok 2024827137

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20233
rok 20242

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021549678
rok 2022569881
rok 2023809780
rok 2024809877

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213256
rok 20224166
rok 20235356
rok 20246955

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 20241

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221220
rok 2023826
rok 2024520

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023620
rok 20241

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022637
rok 2023835
rok 20244

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022926
rok 20231129
rok 2024930

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022717
rok 20233
rok 20241220

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231
rok 20243

Źródło: CKE
Polityka Prywatności