aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA "WITKACEGO"

Warszawa
ul. Elbląska 51


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 2021128100
rok 2022172100
rok 2023119100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202112810075
rok 202217210068
rok 202311910077

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216081
rok 20225680
rok 20233082

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202112810091
rok 202217210088
rok 202311910091

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215766
rok 20228866
rok 20237077

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202110710098
rok 202213610098
rok 202310510098

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202112795
rok 202215391
rok 202310192

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221390
rok 20231691

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212553
rok 20223763
rok 20231861

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211755
rok 20223054
rok 20231361

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022774
rok 20232

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212252
rok 20222559
rok 20232461

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213972
rok 20225371
rok 20233475

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211166
rok 20223069
rok 2023775

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20224
rok 20231383

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 20233

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211175
rok 20222066
rok 2023875

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20218
rok 2022610097
rok 20234

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022775
rok 2023771

język francuski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20216
rok 20221210086
rok 20234

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211171
rok 20221573
rok 2023570

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20221710091
rok 20233

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20222471
rok 20234

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 20221100
rok 20233

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

język rosyjski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności