aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STARTOWA 4K IM. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO

Warszawa
ul. Startowa 9


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212095
rok 20224597
rok 202357100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021209558
rok 2022469768
rok 20235710078

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221563
rok 20232051

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212010077
rok 2022469779
rok 20235710078

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221452
rok 20231667

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212010097
rok 20224110097
rok 20235510098

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211784
rok 20223089
rok 20234688

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221490
rok 20231087

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022768
rok 20231261

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022751
rok 2023847

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022754
rok 2023542

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022953
rok 2023961

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022644
rok 2023770

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023749

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20231

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022652
rok 2023760

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20223100
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022573
rok 20233

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności