aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STARTOWA 4K IM. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO

Warszawa
ul. Startowa 9


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212095
rok 20224597
rok 202357100
rok 202443100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021209558
rok 2022469768
rok 20235710078
rok 20244310067

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221563
rok 20232051
rok 20241478

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212010077
rok 2022469779
rok 20235710078
rok 20244310082

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221452
rok 20231667
rok 20241356

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212010097
rok 20224110097
rok 20235510098
rok 20244010096

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211784
rok 20223089
rok 20234688
rok 20242487

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221490
rok 20231087
rok 20241779

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022768
rok 20231261
rok 2024644

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022751
rok 2023847
rok 2024727

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231
rok 20242

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022754
rok 2023542
rok 20244

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022953
rok 2023961
rok 2024863

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022644
rok 2023770
rok 20243

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023749
rok 20244

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20231
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022652
rok 2023760
rok 2024868

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20242

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20223100
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022573
rok 20233
rok 20242

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231
rok 2024

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język włoski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności