aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

Warszawa
ul. Halna 20


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202111588
rok 202211694
rok 202317298
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211159559
rok 202211610057
rok 202317210068

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212030
rok 20223567
rok 20234049

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211159363
rok 20221169661
rok 202317210075

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211232
rok 2022828
rok 20232942

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211129987
rok 20221169888
rok 202317210090

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218067
rok 202210970
rok 202316071

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211437
rok 20221447
rok 20232345

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 2022852
rok 20231539

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 20233

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20233

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212946
rok 20222854
rok 20234564

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022740
rok 20231234

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022530
rok 20231248

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20232

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20224
rok 20231148

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20222100
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności