aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Warszawa
ul. Świętokrzyska 1


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 2021211100
rok 2022120100
rok 202314799
rok 2024152100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121110069
rok 202212010069
rok 202314710079
rok 202415210084

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217861
rok 20226272
rok 20235773
rok 20245557

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121110088
rok 202212010087
rok 202314710090
rok 202415210088

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219657
rok 20225366
rok 20238365
rok 20248753

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202119510098
rok 202210210097
rok 202312910097
rok 202414610096

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202119688
rok 202211788
rok 202314586
rok 202414287

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023
rok 2024884

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215650
rok 20221
rok 20232372
rok 20242760

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215355
rok 20221
rok 20232059
rok 20242246

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 20231
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212456
rok 20222871
rok 20232868
rok 20241363

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215260
rok 20224875
rok 20233479
rok 20244167

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214357
rok 20222263
rok 20231362
rok 20241457

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20222
rok 2023568
rok 2024534

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 20232
rok 20241649

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211949
rok 2022962
rok 20231363
rok 20241662

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 20231
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20231
rok 2024

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20231
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20218
rok 20221210081
rok 2023910088
rok 20243

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20223
rok 2023665
rok 2024525

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 20233
rok 20242

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20222
rok 2023866
rok 20244

język włoski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20223100
rok 2023510073
rok 2024

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212186
rok 20221676
rok 20232668
rok 20242074

język włoski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności