aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA CZACKIEGO

Warszawa
ul. Polna 5


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202112699
rok 202296100
rok 2023125100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211259979
rok 20229610076
rok 202312510081

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216185
rok 20224779
rok 20234867

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202112510094
rok 20229610091
rok 202312510094

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217265
rok 20226071
rok 20239181

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20219910099
rok 20227310098
rok 202311010098

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111695
rok 20229095
rok 202311894

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022593
rok 2023591

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212569
rok 20224
rok 20233080

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212767
rok 20221
rok 20232777

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022894
rok 20232

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212880
rok 20221574
rok 20231882

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211390
rok 20221386
rok 20231086

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212180
rok 20221477
rok 20232174

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221386
rok 2023976

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211483
rok 20221473
rok 20231176

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212577
rok 20221678
rok 20231978

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214
rok 2022510090
rok 2023610088

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022680
rok 20234

język francuski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215
rok 20224100
rok 20234

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022790
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211810096
rok 20221310095
rok 2023510096

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211889
rok 20221586
rok 2023774

język niemiecki poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język włoski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności