aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

WIELOKULTUROWE LICEUM HUMANISTYCZNE IM. JACKA KURONIA

Warszawa
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 31


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214090
rok 20224292
rok 20233894
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214010070
rok 20224210064
rok 20233810068

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213868
rok 20224073
rok 20233152

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021409053
rok 2022429259
rok 2023389463

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20232

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214010096
rok 20224110097
rok 20233810096

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213985
rok 20224284
rok 20233786

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023535

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211445
rok 2022551
rok 20233

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022651
rok 2023754

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221076
rok 2023866

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211345
rok 20221433
rok 20231555

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20232

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20231

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20234

Źródło: CKE
Polityka Prywatności