aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY PJATK

Warszawa
ul. Szczęśliwicka 33a


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20216186
rok 202253100
rok 20235292
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021619555
rok 20225310063
rok 2023529861

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212047
rok 20222056
rok 20231427

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021619166
rok 20225310069
rok 2023529266

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212831
rok 20221940
rok 20231747

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20216110096
rok 20225110096
rok 20235210095

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215980
rok 20225088
rok 20234984

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211047
rok 2022618
rok 2023633

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20233

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221337
rok 2023750

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211338
rok 20221230
rok 2023749

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211137
rok 2022961
rok 2023739

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20222100
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności