aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SALVADORA DALEGO

Warszawa
ul. Bobrowiecka 9


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20211866
rok 20224278
rok 20235867
rok 20244983
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021189461
rok 20224210053
rok 2023589658
rok 20244910060

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022566
rok 2023750
rok 20241

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021186643
rok 2022428051
rok 2023586841
rok 2024498350

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022613
rok 2023514
rok 2024727

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021189487
rok 2022429788
rok 20235810086
rok 20244810086

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211376
rok 20223775
rok 20235670
rok 20244372

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 20233
rok 20241

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20233
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20232
rok 20242

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20232
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022741
rok 20231325
rok 20242

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20231
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023628
rok 2024516

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20232
rok 2024

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231
rok 20242

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20231
rok 2024

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności