aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIGUELA DE CERVANTESA

Warszawa
ul. Zakrzewska 24 A


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202119198
rok 2022120100
rok 202393100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211919869
rok 202212110067
rok 20239310076

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111360
rok 20224082
rok 20234867

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211919979
rok 202212010081
rok 20239310082

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216447
rok 20223255
rok 20232565

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202117010097
rok 202211310097
rok 20238610097

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202113984
rok 20229187
rok 20237588

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213882
rok 20222087
rok 20231587

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212139
rok 20221358
rok 20234

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221546
rok 20233

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20232

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214862
rok 20224068
rok 20232474

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214247
rok 20221048
rok 20234

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211360
rok 20222057
rok 20231454

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212242
rok 20222
rok 20232255

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20231

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211810081
rok 2022610081
rok 2023610090

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214073
rok 20221558
rok 20231269

język hiszpański poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211168
rok 20221963
rok 20231

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności