aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 8


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202114997
rok 202215399
rok 202315599
rok 202495100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211499963
rok 202215310059
rok 202315510076
rok 20249510070

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215752
rok 20224167
rok 20233365
rok 20242575

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211499779
rok 20221539976
rok 20231559984
rok 20249510082

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215951
rok 20225045
rok 20236856
rok 20244448

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202113910097
rok 202214510094
rok 202314810096
rok 20248710095

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202113483
rok 202214881
rok 202314785
rok 20248880

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023
rok 20243

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212757
rok 20221765
rok 20232665
rok 20241857

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212156
rok 20222249
rok 20231760
rok 20241551

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022962
rok 2023
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211151
rok 20222041
rok 20231728
rok 20241236

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213153
rok 20225465
rok 20233867
rok 20242758

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211960
rok 20221661
rok 20231364
rok 2024849

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022570
rok 2023544
rok 20241

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211557
rok 2022677
rok 20231255
rok 2024668

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212751
rok 2022855
rok 20232560
rok 20241654

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023635
rok 20241

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 2022510086
rok 2023
rok 20242

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20233
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214
rok 20221100
rok 20231
rok 20243

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 20222100
rok 2023610091
rok 20242

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022873
rok 2023
rok 20244

Źródło: CKE
Polityka Prywatności