aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM W CHMURZE

Warszawa
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 23


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202362279
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20236399663

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202318035

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20236328155

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202314726

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20236239887

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202351272

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231772

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202314235

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20236026

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231441

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20232229

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20239250

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20234430

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20233

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231545

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231721

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20236733

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2023564

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20232

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2023766

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20234

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231366

język niemiecki poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20231

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2023610076

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2023770

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20233

Źródło: CKE
Polityka Prywatności