aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BENEDYKTA W SULEJÓWKU

Sulejówek
ul. Krasickiego 16


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20217784
rok 20228977
rok 202310785
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021769864
rok 2022899555
rok 20231079767

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212848
rok 20222945
rok 20233040

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021768459
rok 2022897959
rok 20231078765

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211725
rok 20222937
rok 20233037

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20217410090
rok 20228610087
rok 202310510090

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216077
rok 20227075
rok 20238670

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022589
rok 20234

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211733
rok 20221661
rok 20232849

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211519
rok 20221049
rok 20231932

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20232

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022538
rok 2023845

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211342
rok 20221444
rok 20231162

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022547
rok 2023639

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20224
rok 2023658

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022553
rok 20234

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211032
rok 2022644
rok 2023836

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20232

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20222100
rok 20231

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20232

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20233

język włoski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności