aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NR 1 IM. PROF. ZDZISŁAWA MĄCZEŃSKIEGO

Warszawa
ul. Górnośląska 31


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214987
rok 20229185
rok 20237594
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499769
rok 2022919856
rok 2023759753

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023765

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499563
rok 2022918759
rok 2023759770

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213513
rok 20224913
rok 20234424

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499172
rok 2022919674
rok 2023759884

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212260
rok 20227055
rok 20236468

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211711
rok 20222411
rok 20232212

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 20232

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20233

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023929

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności