aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NR 1 IM. PROF. ZDZISŁAWA MĄCZEŃSKIEGO

Warszawa
ul. Górnośląska 31


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214987
rok 20229185
rok 20237594
rok 20249393
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499769
rok 2022919856
rok 2023759753
rok 20249310064

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023765
rok 20242220

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499563
rok 2022918759
rok 2023759770
rok 20249310074

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213513
rok 20224913
rok 20234424
rok 20245823

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021499172
rok 2022919674
rok 2023759884
rok 2024929878

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212260
rok 20227055
rok 20236468
rok 20246358

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 2024

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211711
rok 20222411
rok 20232212
rok 20242119

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 20232
rok 20242845

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20233
rok 2024527

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023929
rok 2024820

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20242

Źródło: CKE
Polityka Prywatności