aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

Szczecin
ul. Sebastiana Klonowica 3


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212882
rok 202232100
rok 20234889
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021289665
rok 20223210052
rok 2023489356

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 2023643

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021288256
rok 20223210066
rok 2023489360

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 2023539

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212610089
rok 20223010091
rok 2023459789

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212477
rok 20223174
rok 20234274

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20224
rok 2023633

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022524
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20231

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20232

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022724
rok 20233

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023838

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20234

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 20233

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233

Źródło: CKE
Polityka Prywatności