aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

Szczecin
ul. Sebastiana Klonowica 3


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20212882
rok 202232100
rok 20234889
rok 202434100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021289665
rok 20223210052
rok 2023489356
rok 20243410068

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 2023643
rok 20242

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021288256
rok 20223210066
rok 2023489360
rok 20243410070

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 2023539
rok 2024639

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212610089
rok 20223010091
rok 2023459789
rok 20243310091

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212477
rok 20223174
rok 20234274
rok 20242372

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 2024673

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20224
rok 2023633
rok 20241049

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022524
rok 20231
rok 2024654

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20231
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20232
rok 20241

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022724
rok 20233
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023838
rok 20242

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20242

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 20234
rok 20242

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 20233
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności