aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

Grodzisk Wielkopolski
ul. 3 Maja 7


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20218297
rok 20228191
rok 202311491
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20218110058
rok 20228110058
rok 20231149663

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211049
rok 20222258
rok 20233647

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021819768
rok 2022819264
rok 20231149468

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211740
rok 20222338
rok 20231945

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021819886
rok 2022799880
rok 20231129778

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214170
rok 20225161
rok 20237958

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213734
rok 20223241
rok 20235237

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212040
rok 20221539
rok 20231164

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221048
rok 20231036

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211732
rok 20221645
rok 20232248

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221242
rok 20231345

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023533

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211232
rok 20222
rok 2023945

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20222100
rok 20233

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 2023561

Źródło: CKE
Polityka Prywatności