aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

Grodzisk Wielkopolski
ul. 3 Maja 7


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20218297
rok 20228191
rok 202311491
rok 20248693
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20218110058
rok 20228110058
rok 20231149663
rok 20248610071

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211049
rok 20222258
rok 20233647
rok 20242729

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021819768
rok 2022819264
rok 20231149468
rok 2024869773

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211740
rok 20222338
rok 20231945
rok 20242140

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021819886
rok 2022799880
rok 20231129778
rok 2024859682

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214170
rok 20225161
rok 20237958
rok 20246464

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213734
rok 20223241
rok 20235237
rok 20242632

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212040
rok 20221539
rok 20231164
rok 2024643

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20243

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221048
rok 20231036
rok 2024650

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211732
rok 20221645
rok 20232248
rok 20242849

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221242
rok 20231345
rok 2024644

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023533
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211232
rok 20222
rok 2023945
rok 20243

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 20242

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20222100
rok 20233
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 2023561
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności