aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1

Szczecin
ul. Unisławy 32


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20217867
rok 20227589
rok 20239586
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021788845
rok 2022779851
rok 20239710056

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211459
rok 2022647
rok 2023957

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021787550
rok 2022779257
rok 2023978954

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212510
rok 20221216
rok 20231912

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20216610073
rok 2022749872
rok 2023929873

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213455
rok 20224952
rok 20235648

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20222
rok 2023528

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212124
rok 20221941
rok 20233142

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20222
rok 20231032

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021126633
rok 20223100
rok 20234

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20233

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20233

Źródło: CKE
Polityka Prywatności