aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM BUDOWLANE IM. GEN. WŁADYSŁWA ANDERSA

Poznań
ul. Rybaki 17


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20218682
rok 20229192
rok 20239994
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20218610052
rok 20229110055
rok 20239910066

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211546
rok 20221960
rok 2023775

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021868353
rok 2022919260
rok 2023999670

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214016
rok 2022579
rok 20236916

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021869876
rok 2022919880
rok 20239810086

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215355
rok 20227158
rok 20237163

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023581

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20223
rok 20233

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211721
rok 20221027
rok 20231

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211330
rok 20221442
rok 20231948

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221
rok 2023543

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211037
rok 2022936
rok 20231249

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 20231

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności