aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 4 W PILE

Piła
ul. Kilińskiego 16


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20217673
rok 20228663
rok 20237072
rok 202410781
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021769355
rok 2022889653
rok 2023719158
rok 20241079759

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211150
rok 20221141
rok 2023531
rok 2024737

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021768146
rok 2022876741
rok 2023718047
rok 20241078557

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211611
rok 2022137
rok 20231313
rok 20242418

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021709572
rok 2022789370
rok 20236110076
rok 20241049874

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213350
rok 20225147
rok 20232558
rok 20244561

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211714
rok 20221125
rok 2023823
rok 20241026

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211129
rok 20221146
rok 2023
rok 20241

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 20231
rok 20241

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022721
rok 2023514
rok 20242

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 20231
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20216
rok 202298849
rok 2023108856
rok 20243

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20223
rok 20231
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności