aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE

Rzeszów
ul. 3 Maja 15


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202121397
rok 202220099
rok 2023188100
rok 2024157100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212139760
rok 202220010069
rok 202318810071
rok 202415710075

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217964
rok 20227876
rok 20235765
rok 20244062

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121310077
rok 20222009979
rok 202318810082
rok 202415710080

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214445
rok 20225147
rok 20236543
rok 20246035

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121110093
rok 202219710093
rok 202318810090
rok 202415410091

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202117077
rok 202217578
rok 202315673
rok 202414969

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221
rok 20232
rok 20241

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216744
rok 20225259
rok 20235456
rok 20242358

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214445
rok 20224940
rok 20234352
rok 20242247

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023563
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221351
rok 2023740
rok 2024836

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213549
rok 20223760
rok 20232463
rok 20244855

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212249
rok 20223458
rok 20231464
rok 20241558

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 20241

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20223
rok 20231046
rok 20242

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20231
rok 20241

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221
rok 20232
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211954
rok 20222565
rok 20231858
rok 20241446

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 20242

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20224
rok 20233
rok 20242

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20222100
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20224
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności