aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W TARNOWIE

Tarnów
ul. Tadeusza Rejtana 20


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113878
rok 20229591
rok 20239989
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211379761
rok 20229510061
rok 20239910070

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217950
rok 20224754
rok 20233855

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211378050
rok 2022959164
rok 2023999059

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211913
rok 20222318
rok 20231336

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202113410086
rok 20228910089
rok 2023999785

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111961
rok 20228169
rok 20238664

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212123
rok 20221942
rok 20232145

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212527
rok 2022732
rok 20231144

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 2022645
rok 20231446

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 2023540

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20223
rok 20232

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20232

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214
rok 2022610066
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022552
rok 20232

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności