aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W TARNOWIE

Tarnów
ul. Tadeusza Rejtana 20


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113878
rok 20229591
rok 20239989
rok 20249588
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211379761
rok 20229510061
rok 20239910070
rok 2024959772

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217950
rok 20224754
rok 20233855
rok 20245936

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211378050
rok 2022959164
rok 2023999059
rok 2024959058

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211913
rok 20222318
rok 20231336
rok 202487

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202113410086
rok 20228910089
rok 2023999785
rok 20249310086

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111961
rok 20228169
rok 20238664
rok 20248862

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212123
rok 20221942
rok 20232145
rok 20241633

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212527
rok 2022732
rok 20231144
rok 20241235

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 2022645
rok 20231446
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20224
rok 2023540
rok 2024

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 20243

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20223
rok 20232
rok 2024

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20232
rok 20242

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214
rok 2022610066
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022552
rok 20232
rok 20242

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności