aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

VII PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE

Kraków
ul. Grodzka 60


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214097
rok 202264100
rok 202363100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021409766
rok 20226410066
rok 20236310077

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211192
rok 20222074
rok 20232247

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214010078
rok 20226410083
rok 20236310087

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212343
rok 20223566
rok 20233567

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213710098
rok 20226310097
rok 20236210096

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214085
rok 20225489
rok 20234688

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022989
rok 20231786

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211047
rok 20222271
rok 20231779

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221760
rok 20231665

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20224
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022958
rok 2023562

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022874
rok 2023781

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022851
rok 20231058

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20223
rok 2023576

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023555

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022568
rok 20231072

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221
rok 20232

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności