aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

VII PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE

Kraków
ul. Grodzka 60


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214097
rok 202264100
rok 202363100
rok 202444100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021409766
rok 20226410066
rok 20236310077
rok 20244410082

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211192
rok 20222074
rok 20232247
rok 20241572

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20214010078
rok 20226410083
rok 20236310087
rok 20244410086

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212343
rok 20223566
rok 20233567
rok 20242374

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213710098
rok 20226310097
rok 20236210096
rok 20244410097

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214085
rok 20225489
rok 20234688
rok 20243189

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022989
rok 20231786
rok 20241391

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211047
rok 20222271
rok 20231779
rok 20241676

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221760
rok 20231665
rok 20241367

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20224
rok 20231
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022958
rok 2023562
rok 20244

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022874
rok 2023781
rok 20244

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022851
rok 20231058
rok 2024567

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20223
rok 2023576
rok 20242

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023555
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022568
rok 20231072
rok 2024869

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221
rok 20232
rok 20242

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności