aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MŁODEJ POLSKI W KRAKOWIE

Kraków
ul. Złoty Róg 30


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20218182
rok 20226489
rok 20233797
rok 20242190
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021819558
rok 2022659860
rok 20233710066
rok 20242110052

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213736
rok 20223264
rok 2023855
rok 20243

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021818762
rok 2022659065
rok 2023379774
rok 2024219553

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212632
rok 20222535
rok 20232044
rok 2024

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021609889
rok 20225210088
rok 20233110092
rok 20242110085

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215672
rok 20224971
rok 20232678
rok 20241864

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20233
rok 2024

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211433
rok 2022658
rok 20231441
rok 2024

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221
rok 2023618
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 2022
rok 20231
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211134
rok 2022667
rok 2023
rok 2024948

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211235
rok 2022852
rok 20234
rok 20243

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023659
rok 2024

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20232
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 2022735
rok 20231
rok 20241

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211610081
rok 20221210089
rok 2023610088
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211865
rok 2022858
rok 20232
rok 2024

język francuski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022966
rok 20232151
rok 2024

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język włoski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20232
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności