aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE

Kraków
ul. Stanisława Skarbińskiego 5


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202121799
rok 202219898
rok 2023190100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212179967
rok 20221989867
rok 202319010075

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215462
rok 20223877
rok 20234876

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121710087
rok 202219810087
rok 202319010089

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202112951
rok 202212461
rok 202311763

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202121610097
rok 202218910096
rok 202318110097

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202118485
rok 202217584
rok 202316685

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20223
rok 2023781

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215548
rok 20225066
rok 20234168

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214841
rok 20224749
rok 20233162

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211269
rok 20221658
rok 20231439

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214763
rok 20226671
rok 20236575

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212861
rok 20222955
rok 20231756

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211575
rok 2022568
rok 20231062

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20222
rok 2023551

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211243
rok 2022957
rok 20232056

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20232

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022810087
rok 2023910093

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221466
rok 20231477

Źródło: CKE
Polityka Prywatności