aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W CHRZANOWIE

Chrzanów
ul. kard. Wyszyńskiego 19


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202115780
rok 202218783
rok 202323781
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211579154
rok 20221889655
rok 20232389770

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213953
rok 20224557
rok 20236560

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211578558
rok 20221888658
rok 20232388360

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213532
rok 20224426
rok 20234639

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211569584
rok 20221829678
rok 20232389478

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111067
rok 202212664
rok 202318361

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20233

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214332
rok 20223938
rok 20235040

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212327
rok 20222620
rok 20232929

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 20232

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211215
rok 20221022
rok 20231125

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213730
rok 20224544
rok 20234930

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20222835
rok 20231934

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022743
rok 2023636

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20224
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211028
rok 20222234
rok 20231334

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022475
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 2023

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język włoski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności