aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 5

Rzeszów
ul. Klementyny Hoffmanowej 13


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202111181
rok 202216361
rok 202314188
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211119158
rok 20221639156
rok 20231419761

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212241
rok 20222643
rok 20231862

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211118856
rok 20221636848
rok 20231419061

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211622
rok 20221225
rok 2023943

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211119470
rok 20221638767
rok 20231419974

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215246
rok 20227160
rok 20237360

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022118
rok 20234

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217125
rok 20228237
rok 20238340

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20224
rok 2023631

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20223
rok 2023523

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211024
rok 20221124
rok 20231126

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności