aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 6 IM. JANA SAS ZUBRZYCKIEGO W KROŚNIE

Krosno
ul. ks. Piotra Skargi 3


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215242
rok 20224782
rok 20233080
rok 20243865
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021526736
rok 2022499759
rok 2023309656
rok 2024388651

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022931
rok 20231
rok 2024

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021525035
rok 2022498755
rok 2023308352
rok 2024388452

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022710
rok 2023524
rok 2024815

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021529254
rok 2022499762
rok 2023309366
rok 2024389267

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211233
rok 20221552
rok 2023960
rok 20241853

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 2023
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211416
rok 20222531
rok 20231527
rok 20241718

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 2022611
rok 2023717
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności