aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 2 W ŻYWCU

Żywiec
ul. Szkolna 2


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20217753
rok 20227771
rok 20237676
rok 20248986
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021778949
rok 2022779042
rok 20237610065
rok 2024899757

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212128
rok 20221659
rok 20232153
rok 20242134

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021775740
rok 2022777748
rok 2023767852
rok 2024899155

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211112
rok 20221812
rok 2023258
rok 2024255

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021718760
rok 2022778964
rok 2023779769
rok 2024899470

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212454
rok 20223646
rok 20233748
rok 20245154

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20221319
rok 20233
rok 20241124

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 20241

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20221233
rok 2023832
rok 20241332

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022923
rok 20232
rok 20242

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022527
rok 2023620
rok 20242

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20222
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20216
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności