aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM NR 7

Częstochowa
ul. Krakowska 80f


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20214254
rok 20226659
rok 202310067
rok 20248166
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021429761
rok 2022679055
rok 20231039955
rok 2024819050

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211148
rok 20222049
rok 20234049
rok 20241728

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021426138
rok 2022676337
rok 20231036942
rok 2024817042

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023126
rok 20245

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021428568
rok 2022678969
rok 20231029371
rok 2024819268

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211961
rok 20223458
rok 20236159
rok 20244453

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023825
rok 20243

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20222
rok 20233
rok 2024

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20234
rok 2024

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211120
rok 20221331
rok 20232431
rok 2024522

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20222
rok 20232615
rok 2024520

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023620
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 20233
rok 2024717

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności