aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO W KARTUZACH

Kartuzy
ul. Klasztorna 4


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202122590
rok 202219890
rok 202322095
rok 202421196
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212259759
rok 20221989664
rok 20232209860
rok 20242129965

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214850
rok 20226057
rok 20235250
rok 20245638

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212259266
rok 20221989466
rok 20232209673
rok 20242129770

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216435
rok 20227033
rok 20236546
rok 20246032

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202122310083
rok 20221969884
rok 20232199985
rok 20242099985

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202115465
rok 202214871
rok 202314265
rok 202414965

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20233273
rok 20243271

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212744
rok 20222152
rok 20232747
rok 20242449

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212029
rok 20221238
rok 20232339
rok 20241828

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 20222
rok 20234
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 20221153
rok 2023521
rok 2024740

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216340
rok 20225945
rok 20233766
rok 20246950

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213034
rok 20223035
rok 20234639
rok 20242338

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20224
rok 20231433
rok 20241241

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211346
rok 20221454
rok 20232261
rok 20241343

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211619
rok 20222
rok 2023636
rok 2024641

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20212
rok 20221100
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022939
rok 20231
rok 20244

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 20242

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20222
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20243

język rosyjski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności