aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

GDAŃSKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE GDAŃSKIE LICEUM AUTONOMICZNE

Gdańsk
ul. Osiek 11/12


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202158100
rok 202264100
rok 202364100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215810059
rok 20226410058
rok 20236410071

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211566
rok 20221174
rok 20231079

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215810088
rok 20226410090
rok 20236410093

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212974
rok 20223580
rok 20233882

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215710098
rok 20226110097
rok 20235910097

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215688
rok 20226389
rok 20234989

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231392

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211564
rok 20221876
rok 20231874

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211672
rok 20221871
rok 20231375

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211378
rok 20221475
rok 20231372

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211162
rok 20221177
rok 20231285

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022673
rok 20233

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 2023783

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022860
rok 2023965

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20223
rok 20231

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022
rok 20231

język hiszpański poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20223100
rok 20232

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

Źródło: CKE
Polityka Prywatności