aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

GDAŃSKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE GDAŃSKIE LICEUM AUTONOMICZNE

Gdańsk
ul. Osiek 11/12


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202158100
rok 202264100
rok 202364100
rok 202462100
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215810059
rok 20226410058
rok 20236410071
rok 20246210076

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211566
rok 20221174
rok 20231079
rok 20241180

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215810088
rok 20226410090
rok 20236410093
rok 20246210093

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212974
rok 20223580
rok 20233882
rok 20243475

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20215710098
rok 20226110097
rok 20235910097
rok 20246210097

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215688
rok 20226389
rok 20234989
rok 20245892

język angielski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231392
rok 20242

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211564
rok 20221876
rok 20231874
rok 20241968

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211672
rok 20221871
rok 20231375
rok 20241069

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 20231
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211378
rok 20221475
rok 20231372
rok 2024681

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211162
rok 20221177
rok 20231285
rok 20241675

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 2022673
rok 20233
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 20223
rok 2023783
rok 2024587

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022860
rok 2023965
rok 2024652

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20223
rok 20231
rok 20241

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język hiszpański poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język hiszpański poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20223100
rok 20232
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20232
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom dwujęzyczny

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności