aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

Grudziądz
ul. Sienkiewicza 27


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113894
rok 202213293
rok 202313497
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211389858
rok 20221329559
rok 20231349966

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213455
rok 20223458
rok 20233844

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211389664
rok 20221329865
rok 20231349871

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213425
rok 20223826
rok 20233839

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202113010090
rok 202212610086
rok 20231319988

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111566
rok 202212064
rok 202311872

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216024
rok 20226040
rok 20235243

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213926
rok 20223927
rok 20232636

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211030
rok 2022929
rok 20231332

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214438
rok 20223750
rok 20236151

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211248
rok 20221245
rok 2023733

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023847

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211037
rok 20221042
rok 20231352

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20217
rok 2022510068
rok 20233

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211452
rok 20221138
rok 2023848

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20232

Źródło: CKE
Polityka Prywatności