aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

Grudziądz
ul. Sienkiewicza 27


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202113894
rok 202213293
rok 202313497
rok 202412599
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211389858
rok 20221329559
rok 20231349966
rok 202412610068

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213455
rok 20223458
rok 20233844
rok 20244427

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211389664
rok 20221329865
rok 20231349871
rok 20241269966

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213425
rok 20223826
rok 20233839
rok 20243023

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 202113010090
rok 202212610086
rok 20231319988
rok 202412410084

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 202111566
rok 202212064
rok 202311872
rok 202410561

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216024
rok 20226040
rok 20235243
rok 20244026

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213926
rok 20223927
rok 20232636
rok 20242017

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20233
rok 20241

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211030
rok 2022929
rok 20231332
rok 2024626

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20214438
rok 20223750
rok 20236151
rok 20243547

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211248
rok 20221245
rok 2023733
rok 20242

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023847
rok 2024725

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 2023
rok 20241

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211037
rok 20221042
rok 20231352
rok 20241238

język francuski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język francuski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język hiszpański poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 20241

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20217
rok 2022510068
rok 20233
rok 20242

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211452
rok 20221138
rok 2023848
rok 2024541

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 2022
rok 20232
rok 20241

Źródło: CKE
Polityka Prywatności