aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

TECHNIKUM IM. MAURYCEGO MOCHNACKIEGO W REDZIE

Reda
ul. Łąkowa 38


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 202110650
rok 20229468
rok 20238076
rok 20248575
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211069247
rok 2022949450
rok 20238010059
rok 2024879755

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20217
rok 20221051
rok 2023956
rok 20241

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211065737
rok 2022947241
rok 2023807748
rok 2024877644

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021158
rok 2022166
rok 2023127
rok 20243

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20211038967
rok 2022949467
rok 20238010081
rok 2024879877

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215850
rok 20224949
rok 20235866
rok 20246458

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20224
rok 20231
rok 20241017

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 20242

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 20242

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213230
rok 20222338
rok 20232247
rok 20241636

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20216
rok 20221
rok 20232
rok 2024

historia muzyki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 2022
rok 20231
rok 2024

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20215
rok 20224
rok 2023610
rok 20242

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20221
rok 20232
rok 20243

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023
rok 2024

język niemiecki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 20241

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022
rok 2023
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności