aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA W GDAŃSKU - TECHNIKUM NR 5

Gdańsk
al. Grunwaldzka 238


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215955
rok 20228749
rok 20239861
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021597943
rok 2022888742
rok 2023999652

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221134
rok 20231166

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021596440
rok 2022885736
rok 20231006847

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021205
rok 2022216
rok 20233510

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021599367
rok 2022878460
rok 20231009472

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212257
rok 20224342
rok 20235559

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022515
rok 2023

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 2022815
rok 2023117

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211428
rok 20222330
rok 20232747

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20232

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20224
rok 2023522

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 202266
rok 20232

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231

Źródło: CKE
Polityka Prywatności