aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA W GDAŃSKU - TECHNIKUM NR 5

Gdańsk
al. Grunwaldzka 238


dla całego egzaminu dojrzałości

liczba zdającychzdawalność [%]
rok 20215955
rok 20228749
rok 20239861
rok 20249676
Liczba zdających
wykres: liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych
Zdawalność [%]
wykres: zdawalność [%]

język polski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021597943
rok 2022888742
rok 2023999652
rok 2024968950

język polski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20218
rok 20221134
rok 20231166
rok 20241014

matematyka poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021596440
rok 2022885736
rok 20231006847
rok 2024968357

matematyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021205
rok 2022216
rok 20233510
rok 20243010

język angielski poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021599367
rok 2022878460
rok 20231009472
rok 2024969578

język angielski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212257
rok 20224342
rok 20235559
rok 20245761

biologia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20213
rok 2022515
rok 2023
rok 2024629

chemia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211
rok 20221
rok 2023
rok 20241

filozofia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 20231
rok 2024

fizyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20219
rok 2022815
rok 2023117
rok 2024716

geografia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20211428
rok 20222330
rok 20232747
rok 2024726

historia poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 20222
rok 20232
rok 20242

historia sztuki poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20224
rok 2023522
rok 20241530

informatyka poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 20221
rok 2023
rok 2024

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 20212
rok 202266
rok 20232
rok 20243

język niemiecki poziom podstawowy

liczba zdającychzdawalność [%]średni wynik [%]
rok 2021
rok 20221100
rok 2023
rok 2024

język rosyjski poziom rozszerzony

liczba zdającychśredni wynik [%]
rok 2021
rok 2022
rok 20231
rok 2024

Źródło: CKE
Polityka Prywatności